Αίτηση Άδειας Μόνιμων Κατοίκων


Διεύθυνση Κατοικίας

Αριθμός Κυκλοφορίας Οχήματος
(Αριθμός Κυκλοφορίας Οχήματος για το οποίο απαιτείται έκδοση σήματος)


Προς Δήμο Θεσσαλονίκης
Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε σήμα στάθμευσης κατοίκου, στην
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Χορηγείται μόνο μία Κάρτα Στάθμευσης Μόνιμου Κατοίκου ανά διαμέρισμα, την οποία δικαιούνται οι κάτοχοι Ε.Ι.Χ. με ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας και με άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή της κατοικίας.
Αφορά μόνο κατοικίες και όχι επαγγελματική στέγη.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Κανένα από τα παρακάτω επισυναπτόμενα δικαιολογητικά δε θα πρέπει να ξεπερνάει τα 2MB και στο σύνολό τους τα 5MB αλλιώς η αίτηση δε θα μπορεί να υποβληθεί σωστά.


1
  • Πρέπει να αποδεικνύεται η μόνιμη κατοικία εντός των ορίων, που ορίζονται για τη χορήγηση της κάρτας μονίμου κατοίκου.
  • Σε περίπτωση πρόσφατης αγοράς ακινήτου ή πρόσφατης αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας, προσκομίζεται αλλαγή στοιχείων, ως προς τη διεύθυνση, από την αρμόδια εφορία.
  • Τα οικονομικά στοιχεία της δήλωσης να αποκρύπτονται - διαγράφονται.

2

3
(pdf)

4
(pdf)

5
(pdf)

6
Πρόσφατος λογαριασμός της ΔΕΗ ή άλλης εταιρίας ενέργειας, όπου θα βεβαιώνεται το οικιακό τιμολόγιο. Σε περίπτωση πρόσφατης σύνδεσης, φωτοτυπία του συμβολαίου με τη ΔΕΗ ή άλλη εταιρία.

7
(Χορηγείται από τον Δήμο ή μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ)

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Αφού πατήσετε "Αποστολή αίτησης" μπορεί να χρειαστεί να περιμένετε μερικά λεπτά μέχρι να μεταφορτωθούν όλα τα δικαιολογητικά σας. Εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η αποστολή της αίτησης θα λάβετε επιβεβαιωτικό mail (αν δε το δείτε στα εισερχόμενα ελέγξτε και το φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας).