Αίτηση Άδειας Μόνιμων Κατοίκων


Διεύθυνση Κατοικίας

Αριθμός Κυκλοφορίας Οχήματος
(Αριθμός Κυκλοφορίας Οχήματος για το οποίο απαιτείται έκδοση σήματος)


Προς Δήμο Θεσσαλονίκης
Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε σήμα στάθμευσης κατοίκου, στην
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Χορηγείται μόνο μία Κάρτα Στάθμευσης Μόνιμου Κατοίκου ανά κύρια κατοικία, την οποία δικαιούνται οι κάτοχοι Ε.Ι.Χ., η δε άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και το δίπλωμα οδήγησης να αναγράφουν το όνομα του ιδιοκτήτη ή μισθωτή της κύριας κατοικίας.
Αφορά μόνο κατοικίες και όχι επαγγελματική στέγη.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Κανένα από τα παρακάτω επισυναπτόμενα δικαιολογητικά δε θα πρέπει να ξεπερνάει τα 2MB και στο σύνολό τους τα 7MB αλλιώς η αίτηση δε θα μπορεί να υποβληθεί σωστά.

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF.


1
  • Πρέπει να αποδεικνύεται η κύρια κατοικία εντός των ορίων της αντίστοιχης Δημοτικής Κοινότητας.
  • Στο Ε1 ταυτοποιούνται τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος, η κύρια κατοικία αν είναι ιδιόκτητη, ή αν είναι παραχωρημένη ή διαπιστώνεται φιλοξενία (μόνο μεταξύ γονέων και παιδιών), όπου φαίνεται και το ΑΦΜ του φιλοξενούντος, ο αριθμός παροχής της ΔΕΗ ή άλλης εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τα ονόματα των συζύγων, εάν υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση.

2

3
Προσκομίζεται για την ταυτοποίηση του αιτούντος.

4
Προσκομίζεται για να ελεγχθεί η κατηγορία του αυτοκινήτου (επιβατικό/φορτηγό).

5
Γίνονται δεκτά Ελληνικά, κρατών μελών Ε.Ε. και διεθνή (international), όπως γίνονται αποδεκτά από τις Ελληνικές Αρχές.

6
  • Σε περίπτωση πρόσφατης σύνδεσης, φωτοτυπία του συμβολαίου με τη ΔΕΗ ή με άλλη εταιρία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Ελέγχεται ο αριθμός παροχής συνδυαστικά με Ε1, Ε9 και Μισθωτήριο Συμβόλαιο
  • Δεν απαιτείται να είναι στο όνομα του αιτούντος

7
(Χορηγείται από την Υπηρεσία ή μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ)

8

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Αφού πατήσετε "Αποστολή αίτησης" μπορεί να χρειαστεί να περιμένετε μερικά λεπτά μέχρι να μεταφορτωθούν όλα τα δικαιολογητικά σας. Εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η αποστολή της αίτησης θα λάβετε επιβεβαιωτικό mail (αν δε το δείτε στα εισερχόμενα ελέγξτε και το φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας).
Αν δε λάβετε το επιβεβαιωτικό mail, σημαίνει ότι η αίτησή σας δεν παραλήφθηκε. Οπότε θα πρέπει να ανανεώσετε την σελίδα και να προσπαθήσετε ξανά τηρώντας τα όρια μεγέθους των υποβληθέντων αρχείων.