Χρήστες του Συστήματος

Θέσεις Επισκεπτών


Οι θέσεις των επισκεπτών στις Περιοχές Εφαρμογής διακρίνονται από τη λευκή διαγράμμιση και υπάγονται σε καθεστώς ελεγχόμενης στάθμευσης από τις 08:00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ τις καθημερινές και από τις 09:00 το πρωί έως τις 16:00 το απόγευμα κάθε Σάββατο. Η ανώτερη διάρκεια στάθμευσης είναι 4 ώρες ανά πλευρά οικοδομικού τετραγώνου και το κόστος είναι 1,70 € ανά ώρα. Εκτός του προαναφερθέντος ωραρίου, όπως επίσης κάθε Κυριακή και κάθε ημέρα επίσημης αργίας, η στάθμευση σε αυτές είναι ελεύθερη.

 

Θέσεις Φορτοεκφόρτωσης


Οι θέσεις φορτοεκφόρτωσης, με την κίτρινη διαγράμμιση, για την εξυπηρέτηση των καταστημάτων υπάγονται στις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης. Το ωράριο που ισχύει είναι το παρακάτω:

  • Έως 1,5Τ όλες τις ημέρες και ώρες
  • Άνω του 1,5Τ Δευτέρα – Παρασκευή 20:30 – 08:30 & Σάββατο 17:00 έως Δευτέρα 08:30