Δικαιούχοι δωρεάν θέσης στάθμευσης

Oι μόνιμοι κάτοικοι στις Δημοτικές Κοινότητες εφαρμογής του THESi δικαιούνται δωρεάν στάθμευση, αρκεί να έχουν την ειδική κάρτα μόνιμου κατοίκου. Προκειμένου να την αποκτήσουν, πρέπει να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Εφόσον η αίτηση γίνει δεκτή, θα παραλάβουν την ειδική κάρτα, η οποία μπαίνει στο αυτοκίνητο σε εμφανή θέση και θα έχουν το δικαίωμα να σταθμεύουν ελεύθερα στις θέσεις μόνιμων κατοίκων της ζώνης, για την οποία τους έχει χορηγηθεί.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τους μόνιμους κατοίκους – δικαιούχους θέσεων δωρεάν στάθμευσης ΑμεΑ.

Οι αιτήσεις του 2017 που αφορούν χρήση 2018 θα υποβάλλονται στο Δημαρχιακό Μέγαρο, Βασ. Γεωργίου Α’, μετά από σχετική ανακοίνωση του Δήμου.

Στο μέλλον, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην αντίστοιχη Δημοτική Κοινότητα, στις εξής διευθύνσεις:

Α’ Δημοτική Κοινότητα: Δημαρχιακό Μέγαρο, Βασ.Γεωργίου Α΄ 1, Τ.Κ. 54640

Γ’ Δημοτική Κοινότητα: Θεοφίλου 25, Τ.Κ. 546 33

Ε’ Δημοτική Κοινότητα: Βασιλίσσης Όλγας 162 & 25ης Μαρτίου 24, Τ.Κ. 546 46