Περιοχές & Θέσεις στάθμευσης επισκεπτών

Οι επισκέπτες στις Περιοχές Εφαρμογής μπορούν να εντοπίσουν στον παρακάτω χάρτη τις θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης, που υπάρχουν κοντά στον προορισμό τους.