Συντάκτης: ThesiAA

13 Μαΐ

Συνέχεια στην υποβολή αιτήσεων για χορήγηση κάρτας στάθμευσης μονίμου κατοίκου Ε’ Δ.Κ.

Η υποβολή αιτήσεων για χορήγηση κάρτας στάθμευσης μόνιμου κατοίκου για την Ε΄ Δημοτική Κοινότητα […]

[ read more ]
08 Μαρ

Υποβολή αιτήσεων για χορήγηση κάρτας στάθμευσης μονίμου κατοίκου Ε’ Δ.Κ.

Η υποβολή αιτήσεων για χορήγηση κάρτας στάθμευσης μόνιμου κατοίκου για την Ε΄ Δημοτική Κοινότητα […]

[ read more ]
08 Μαρ

Έναρξη εφαρμογής του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στην 5η Δημοτική Κοινότητα

Αρχίζει από τις 21 Μαρτίου 2019 η εφαρμογή του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης (Σ.Ε.Σ.) στην […]

[ read more ]
19 Δεκ

Ανανέωση καρτών στάθμευσης μονίμων κατοίκων

Σύμφωνα με την υπ΄αρ.: 1820/10-12-2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου παρατείνεται η ισχύς των καρτών στάθμευσης […]

[ read more ]
17 Οκτ

Συνέχεια υποβολής αιτήσεων για χορήγηση κάρτας στάθμευσης μονίμου κατοίκου Ε’ Δημοτικής Κοινότητας

Η υποβολή αιτήσεων για χορήγηση κάρτας στάθμευσης μονίμου κατοίκου για την Ε’ Δημοτική Κοινότητα […]

[ read more ]
27 Ιούλ

Υποβολή αιτήσεων για χορήγηση κάρτας στάθμευσης μονίμου κατοίκου Ε’ Δημοτικής Κοινότητας

Η υποβολή αιτήσεων για χορήγηση κάρτας στάθμευσης μονίμου κατοίκου για την Ε’ Δημοτική Κοινότητα […]

[ read more ]
27 Δεκ

Παράταση Ισχύος σημάτων Θ1 και Θ2

Σας ενημερώνουμε πως η ισχύς των σημάτων Θ1 και Θ2 παρατείνεται έως και τις […]

[ read more ]