Παράταση Ισχύος σημάτων Θ1 και Θ2

27 Δεκ

Παράταση Ισχύος σημάτων Θ1 και Θ2

Σας ενημερώνουμε πως η ισχύς των σημάτων Θ1 και Θ2 παρατείνεται έως και τις 15/01/2018.