ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΡΤΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ

10 Νοέ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΡΤΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ

Η υποβολή αιτήσεων για κάρτα μόνιμου κατοίκου για τις Δημοτικές Κοινότητες Α’ και Γ’ , ξεκινάει τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017, στο Δημαρχιακό Μέγαρο στη Λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1,  μεταξύ των ωρών  08:30-13:30.

Ειδικά για την Α’ Δημοτική Κοινότητα με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την αποφυγή μεγάλης αναμονής για τους δημότες μας, η προσέλευση (ανά εβδομάδα λειτουργίας του συστήματος ) θα γίνεται  με σειρά  προτεραιότητας ανάλογη του Τομέα στον οποίο ανήκει ο τόπος κατοικίας, και συγκεκριμένα:

1: Αγ. Δημητρίου – Αγ. Σοφίας – Εγνατία – Εθνικής Αμύνης

2: Νίκης – Νικολάου Γερμανού – Αγγελάκη – Εγνατία – Αγ. Σοφίας

3: Αγ. Δημητρίου – Αγ. Σοφίας – Εγνατία – Καρ. Δημητρίου

4: Εγνατία – Αγ. Σοφίας – Νίκης – Κουντουριώτου – 26 Οκτωβρίου